Credit prefinantarea si co-finantarea proiectelor implementate cu fonduri nerambursabile
Produsul asigura contributia clientului la proiectul finantat din fonduri europene (co-finantare) si posibilitatea demararii investitiei pana la momentul incasarii sumelor nerambursabile de la minister (prefinantare)
Intreb BT
Print Friendly, PDF & Email

Produsul asigura contributia clientului la proiectul finantat din fonduri europene (co-finantare). Valoarea creditului si termenul de rambursare se dimensioneaza in functie de proiect si de capacitatea firmei de a rambursa creditul.

Produsul asigura si angajamentul beneficiarului privind asigurarea cofinantarii, beneficiarii AFIR trebuie sa aduca dovada capacitatii de cofinantare inainte de semnarea contractului cu Autoritatea de Management.

Finantarea este garantata cu investitia prin proiect, fonduri de garantare sau prin garantii reale imobiliare sau mobiliare si alte tipuri de garantii.

Creditul poate fi accesat de catre antreprenorii care sunt beneficiarii de sprijin nerambursabil in cadrul AFIR si care pot sustine serviciul datoriei pentru expunerea propusa.