Stiri si noutati
Fii la curent cu cele mai noi stiri din agricultura

aCe modificări aduce cererea unică de plată în 2018

17 aprilie 2018

De la 1 martie până la 15 mai, fermierii pot depune cererile unice de plată la centrele locale și județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Conform Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 39/2018, cererile pot fi depuse anul acesta și după data-limită (15.05 a.c.), în maximum 25 de zile calendaristice. Întârzierea va fi însă penalizată cu o reducere de 1% a sumelor la care fermierii au dreptul, pentru fiecare zi lucrătoare adăugată peste termenul prevăzut. Este o schimbare importantă față de anul trecut, când MADR nu a mai permis depunerea cererilor de plată după termenul-limită. În ceea ce privește modificările cererilor deja depuse, acestea se pot efectua la APIA până la data de 31 mai (inclusiv), fără aplicarea de penalități. Modificările aduse după acest termen vor fi sancționate cu o reducere de 1% a sumelor cuvenite fermierilor, pentru fiecare zi de întârziere.

Fermierii care solicită plata pentru suprafețe de până la 50 ha trebuie să depună cererile la centrele locale APIA, în timp ce pentru suprafețele mai mari de 50 ha cererile trebuie depuse la centrele județene ale agenției.

Atenție! – Fermierii care dețin mai multe suprafețe agricole în diferite județe completează o singură cerere de plată.

Criterii de eligibilitate

Sunt eligibile la plată exploatațiile agricole cu suprafața de minimum 1 hectar, formate din parcele de cel puțin 0,3 ha.

În cazurile în care fermierii folosesc apa pentru irigații, odată cu cererea unică de plată aceștia trebuie să depună și documentele doveditoare ale dreptului de utilizare:

autorizația eliberată de Administrația Națională Apele Române;

actele doveditoare ale calității de membri ai unei organizații a utilizatorilor de apă;

contractul încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

Pentru fermierii care cultivă legume în sere și solarii, suprafața minimă pentru care pot depune cererea unică de plată este de 0,3 ha (care poate fi formată din parcele de cel puțin 0,03 ha).

În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha.

Pentru exploatațiile zootehnice, fermierii trebuie să precizeze în cererea pe care o depun la APIA numărul total al animalelor pentru care solicită sprijinul, specificând fiecare categorie în parte și vârsta medie a efectivelor. Solicitanții trebuie să completeze și:

codul primit de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru fiecare exploatație aflată în proprietate;

adresa completă a exploatațiilor;

numărul de capete de animale pe efectiv plătit în anii anteriori.

Pentru pajiștile concesionate sau închiriate, pot beneficia de plăți membrii asociațiilor care utilizează suprafețele respective de pajiște sau asociațiile crescătorilor de animale care le folosesc.

Calculul suprafețelor ce revin fiecărui membru se efectuează ținând cont de numărul de Unități Vită Mare (UVM) ale fiecărui membru (0,3 UVM/ha).

Terenurile care nu fac parte din circuitul agricol pentru întregul an de cerere nu sunt eligibile la plată.

Cum se depune cererea

Ca și anul trecut, completarea declarației de suprafață se face electronic, utilizând aplicația IPA-Online (http://lpis.apia.org.ro/).

Atenție! – Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului agricol (inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor) trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și să fie valabile la data depunerii cererii.

Finalizarea cererii unice de plată se realizează împreună cu funcționarii APIA, care verifică valabilitatea acesteia și corectează eventualele probleme semnalate de sistemul informatic. Pentru încheierea cererii, fermierii trebuie să se prezinte la APIA în funcție de programarea pe care o au.

Agenția recomandă fermierilor ca, înainte de a se prezenta la centrele APIA locale sau județene, să verifice la primăriile în raza cărora se află exploatațiile agricole situația terenurilor utilizate și să obțină adeverințele aferente din Registrul Agricol. Dacă au în exploatație și animale, fermierii trebuie să verifice situația acestora în Registrul Național al Exploatațiilor.